Kako odabrati industrijski ili dekorativni pod?

Pri odabiru optimalnog sustava poda, s obzirom na predviđenu namjenu prostora, treba uzeti u obzir različite faktore te prema njima prilagoditi odabir odgovarajućeg sustava. Najvažniji faktori pri odabiru odgovarajućeg sustava su:

  • Namjena prostora: Pomoću informacija o namjeni prostora dobit ćemo i podatke o predviđenim opterećenjima kojima će pod biti izložen, kao i o tome koja su specifična svojstva kojima budući pod mora raspolagati (antistatičnost, otpornost na proklizavanje, toplinska otpornost, otpornost na kemikalije ili mehanička opterećenja te zahtjevi u pogledu higijenskih normi kojih se u prostoru mora pridržavati).
  • Stanje postojeće podloge: Razlikujemo izradu poda na postojećoj staroj podlozi odnosno izvođenje radova na novim podovima. Važnu ulogu pri tome imaju i tehničke značajke podloge koju nadograđujemo (čvrstoća, kontaminiranost, vlažnost, površinska hrapavost, ispucanost i sl.).
  • Željeni krajnji izgled: Estetski zahtjevi investitora, odabir odgovarajuće nijanse boje prema RAL skali boja, zahtjevi u vezi s posebnim efektima i površinskom strukturom izgrađenog poda.
  • Lokacija poda: U smislu izvedbe na vanjskim ili unutarnjim (natkrivenim) površinama.
  • Cijena: Pojedinačna rješenja međusobno se razlikuju u cijeni. Ovisno o stanju podloge i zahtjevima investitora, pojedinačni se segmenti sustava mogu izuzimati ili dodavati u sustav izvođenja radova, što u konačnici dovodi do različitih cijena izvedenih radova, ali neizbježno i do različitih karakteristika izgrađenog poda.

 

Pravilan odabir odgovarajućeg sustava izvedbe gotovo je nemoguć bez dogovora između projektanta, investitora, izvođača radova i dobavljača potrebnih materijala.

Slične objave