Industrijski podovi – Što je važno?

Iz samog je naziva jasno da su industrijski podovi prvenstveno namijenjeni za prostore koji su svakodnevno izloženi povećanim prometnim opterećenjima. Prevoženje teških tereta, opterećenja teškom radnom mehanizacijom, temperaturne oscilacije i razlijevanje raznih kemikalija u takvim su  prostorima više pravilo nego iznimka. Stoga je već u fazi projektiranja posebnu pažnju po potrebno usmjeriti na predviđena opterećenja kojima će pod biti izložen tijekom upotrebe te odabrati sustav koji će ta opterećenja lako podnositi bez istodobnog gubitka svojih osnovnih svojstava.

Od mehaničkih opterećenja važna su, prije svega, očekivano opterećenje, dinamički faktori izazvani prometom u prostoru, otpornost na habanje te mehanička oštećenja, osobito na udarce i padove teških predmeta. U posebnim slučajevima pažnju treba posvetiti i toplinskim opterećenjima, posebno prisutnima u prostorima prehrambene i metaloprerađivačke industrije, koja dovode do ekstremnih temperatura, izmjeničnog smrzavanja i otapanja te toplinskih šokova. Prije odabira industrijskog poda važno je uzeti u obzir i njegovu eventualnu izloženost sunčevoj svjetlosti uz koju istovremeno dolazi i ultraljubičasto zračenje, provjeriti kakva su očekivana kemijska opterećenja te jesu li prisutni negativni tlakovi zbog moguće kapilarne vlage u podlozi.

Nakon što svi gore navedeni čimbenici budu poznati, na odabir sustavnog rješenja još utječu i željeni izgled, boja te površinska struktura  odabranog poda, kao i mogući dodatni zahtjevi u vezi sa zaštitom od proklizavanja, električnom provodljivošću, svojstvima protupožarne zaštite te, svakako, i zahtjevnost održavanja i čišćenja izvedenog industrijskog poda.

Razumljivo je da su takvi podovi prilagođeni uporabi u industriji koja se, kao takva, jako razlikuje od kvalitativnih, osobito estetskih očekivanja u neindustrijskim ambijentima. Zbog logističkih i  manipulativnih razloga te s ciljem osiguravanja neometanog rada industrije takve prostore treba opremiti podovima koji raspolažu odgovarajućom mehaničkom, toplinskom i kemijskom otpornošću, a koji su istovremeno jednostavni za čišćenje i održavanje te jednako tako kompatibilni s normama sigurnosti i zaštite na radu. Estetski izgled ima sekundarno značenje kod ove skupine podova.

Slične objave